Mundurowi emeryci mogą dorabiać. Jak wyglądają te możliwości oraz kiedy mogą stracić część świadczenia?

Liczba mundurowych emerytów w Polsce to około 400 tysięcy osób. Najwcześniej świadczenia można otrzymać już po 15 latach służby. Wypłata jednak stanowi wówczas zaledwie 40 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia, czyli pensji bez dodatków.

Dorabianie do emerytury mundurowej

Mundurowi emeryci posiadają prawo do dorabiania. Najczęściej trafiają do agencji ochrony, firm przewozowych oraz pełnią rolę ekspertów ds. bezpieczeństwa. Wysoko wyspecjalizowani żołnierze jak np. operatorzy GROM-u, po przejściu na emeryturę są wręcz rozchwytywani na rynku pracy. Większość byłych mundurowych również nie ma problemów ze znalezieniem zajęcia, gdyż pracodawca oszczędza na ich składkach ZUS.

Ich praca jest jednak regulowana. Jeżeli mundurowy emeryt osiągnie przychody w wysokości 130% wynagrodzenia przeciętnego przypadającego na kwartał w danym roku kalendarzowym, zgodnie z informacjami prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, otrzymają emeryturę zmniejszoną o 25%. Dzieje się tak niezależnie czy kwota przychodu będzie wynosić 15 czy 150 tys. złotych miesięcznie. Jeśli mundurowy uzyska na emeryturze zarobki przekraczające 70% przeciętnego, lecz mniej niż 130%, musi uwzględnić pomniejszenie emerytury o kwotę, jaka przekroczyła wyznaczony limit, ale nie więcej niż 25% uposażenia emerytalnego. Są to jedyne ograniczenie nałożone przez ustawodawcę.

Co istotne wolne od wliczenia oraz podatku są kwoty z tytułu przynależności do Aktywnej Rezerwy lub Wojsk Obrony Terytorialnej. Przechodzący do takiej służby emeryt nie traci również prawa do pobierania świadczenia. Działanie te ma na celu dalsze korzystanie z doświadczenia mundurowych, którzy chętnie zasilają szeregi formacji. Szeregowy w WOT za dwa dni obowiązkowego szkolenia w miesiącu otrzymuje 756 złotych (496 złotych stałego dodatku gotowościowego plus dwie dniówki 130 złotych)

Jakie emerytury w służbach?

Obecne przepisy pozwalają na przejście na emeryturę po 15 latach służby tym, którzy odbywali ją do przed końcem 2012 roku. Żołnierze i funkcjonariusze rozpoczynający służbę w 2013 roku, mają prawo do emerytury po przepracowaniu 25 lat. Wojskowi pobierają średnio 3,3 tys. zł brutto emerytury, policjanci i strażnicy graniczni 3,36 tys. zł brutto.