Artyści i twórcy chcą wprowadzenia specjalnego ubezpieczenia w okresie pozostawania bez pracy. Resort pracy chce rozmawiać, ale szanse na porozumienie są minimalne
Twórcy i artyści domagają się zmian zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Powód? Specyfika swojej pracy. Najważniejszym postulatem jest odejście od obowiązku opłacania składek na ZUS w takiej samej wysokości, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców. Jednym ze sposobów jest wprowadzenie tzw. ubezpieczenia postojowego.
– Takie rozwiązanie obowiązuje we Francji. Tam twórcy, którzy czekają na kolejną pracę, opłacają mniejsze składki, korzystając jednocześnie z ochrony ubezpieczeniowej. W ten sposób można rozwiązać w Polsce problem reżyserów czy scenografów, którzy wykonują swoje prace wyłącznie na podstawie umów o dzieło – a ze względu na niewielką liczbą takich kontraktów – po prostu nie stać na zapłacenie ZUS w takiej samej wysokości jak robią to przedsiębiorcy. W efekcie tego takie osoby nie mają żadnego ubezpieczenia – wyjaśnia DGP Olgierd Łukaszewicz, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.