Ustalenie, który kraj ma wypłacać świadczenia na dzieci, wymaga zbadania sytuacji zawodowej członków rodziny. A to może trwać miesiącami.
Osoby, których członek rodziny przebywa w jednym z państw UE, a będą składać wniosek o 500 zł na dziecko, mogą dłużej niż inni czekać na decyzję w ich sprawie. To, czy w ogóle otrzymają świadczenie wychowawcze, będą bowiem ustalać marszałkowie województw. W tym celu będą kontaktować się z odpowiednimi instytucjami z innych krajów. Tyle tylko, że wymiana informacji trwa często wiele miesięcy. Co więcej mimo że marszałkom przybędzie obowiązków, to póki co nie mogą liczyć na dodatkowe środki z budżetu państwa, np. na zatrudnienie dodatkowych pracowników. To również może wpłynąć na przedłużenie czasu rozpatrywania spraw.
Reguły pierwszeństwa