Wojsko Polskie jest w trakcie największej po 1989 roku modernizacji. Oprócz pieniędzy na sprzęt inwestycje poszły również w kapitał ludzki. Zwiększono uposażenia żołnierzy zawodowych. Sprawdź jakie stawki obowiązują w wojsku w 2023 roku.

Sytuacja za wschodnią granicą zmusiła Polskę do rozbudowy potencjału militarnego. Składają się na niego dwa podstawowe czynniki: sprzętowy oraz osobowy. Zwiększenie stanu osobowego polskiej armii to największe wyzwanie, ponieważ minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak postawił ambitny cel – 300 tysięczna armia. Jednocześnie rządzący nie chcą wracać do przymusowej zasadniczej służby wojskowej. Zachęcanie rekrutów ma odbywać się poprzez lepsze warunki służby oraz perspektywy zawodowe i finansowe.

Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia: dodatku specjalnego, dodatku służbowego, dodatku za długoletnią służbę wojskową, dodatku motywacyjnego, dodatku kompensacyjnego lub dodatku wyrównawczego. Dziś przyjrzymy się podstawie pensji mundurowych, czyli uposażeniom zasadniczym, które są zależne od stopnia w wojsku. MON chwali się, że przeciętne uposażenie żołnierza w polskiej armii wynosi ponad 7900 brutto. Kwota ta jest liczona jednak z dodatkami, więc młodsi żołnierze mogą liczyć na niższe miesięczne pobory.

Dobrowolsi dostaną więcej niż zawodowi żołnierze

Uruchomiony w zeszłym roku program Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej ma być rozwiązaniem, dzięki któremu wzrośnie stan liczebny polskiej armii. W ubiegłym roku ponad 11 tys. osób przeszło szkolenie podstawowe w ramach programu. W 2023 roku może ją mogło odbyć do 25 tys. ochotników. 28-dniowe szkolenie, nazywane często „wojskiem na próbę” nie tylko jest jednym z głównych źródeł zasilenia kadr w wojsku zawodowym, ale również i tworzy rezerwę, która była nadszarpnięta po likwidacji obowiązkowej służby.

Za 28-dniowe szkolenie ochotnicy otrzymają 4960 zł. To równowartość uposażenia miesięcznego szeregowego zawodowego. Kwota ta jednak będzie nieopodatkowana, bez względu na wiek rekruta, co daje nieco większe pieniądze w przypadku osób po 26 roku życia. Gdy wprowadzano DZSW niektórzy komentatorzy mówili o „zbieraniu na laptopa” przez ochotników. Amia nie podaje szczegółowych informacji ilu rekrutów trafiło na szkolenie specjalistyczne i podpisze kontrakty z armią lub przeniesie się do Wojsk Obrony Terytorialnej i Aktywnej Rezerwy. Z nieoficjalnych źródeł do jakich dotarła „Gazeta Prawna” wiadomo jednak, że odsetek jest wyższy niż spodziewano się w resorcie.

Drugą stroną medalu jest jednak fala odejść z wojska – w styczniu i lutym tego roku szeregi armii opuściło ponad 10 tysięcy osób. By ją powstrzymać wprowadzono – wzorem amerykańskich służb – stopień starszego szeregowego specjalisty.

Ile zarabiają żołnierze zawodowi? To zależy od stopnia

Od 1 marca na mocy rozporządzenia prezydenta wzrosła kwota bazowa będąca podstawą uposażenia żołnierzy. Kwota ta – bez dodatków i nagród - w grupie szeregowych (marynarzy w flocie wojennej) wynosi 4960 zł brutto. Starszy szeregowy zarabia obecnie 5030,00 złotych, zaś nowo utworzona ranga starszego szeregowego specjalisty to 5380,00 zł. W korpusie podoficerów pensje są następujące: 5560,00 złotych otrzymuje kapral (mat), 5620,00 zł to zarobek starszego kaprala. Plutonowy otrzyma za służbę 5660,00 złotych miesięcznie, zaś sierżant 5940,00 zł.

Młodszy chorąży dostaje uposażenie zasadnicze w wysokości 6000,00 złotych brutto, zaś chorąży 6380,00. Pensja dla starszego chorążego wynosi 6500,00 zł, starszy chorąży sztabowy pobierze 6650,00 złotych.

W przeciwieństwie do okresu PRL-u progresja między podoficerami, a oficerami nie jest tak wysoka. Pensja podporucznika wynosi 6700,00, zaś „pełny” porucznik zarabia między 6820,00 a 6860,00 złotych. Kapitanowie i majorzy mogą liczyć na pensje w wysokości od 7100 do 9090,00 złotych brutto. Z kolei podpułkownicy i pułkownicy posiadają pensje w wysokości od 8350,00 złotych do 9640,00 zł. Największe pieniądze pobierają oczywiście generałowie – tu widełki są dość duże - od 10 040,00 do 13 550,00 zł.

Wzrósł dodatek za służbę podczas wojny

Wprowadzono także nową wysokość dodatku wojennego – 30 zamiast 20 procent uposażenia zasadniczego i jest to składowa uposażenia zasadniczego w czasie konfliktu. Gdy nastąpi mobilizacja, stan wojenny lub wojna to szeregowi będą otrzymywać 8100, kaprale 9000 złotych brutto. Oficerowie młodsi - podporucznicy zarobią 10700 zł, zaś pułkownikowi ma przysługiwać pensja rzędu 15000-16900, zaśgenerałowie zarobią od 181000 do 27000 zł.

Jak wspomniano na początku tekstu są to jednak nie wszystkie dochody żołnierza zawodowego, w skład których wchodzą także rożnego rodzaju dodatki i świadczenia. Podwyżki jednak nie zmieniają faktu, iż pensje rynku pracy wciąż ma podobną przewagę nad wojskiem. W 2014 roku szeregowy zarabiał 2,500 złotych, przy średniej pensji w gospodarce narodowej rzędu 3783,46 zł. Stanowiło to 66 procent kwoty. Z kolei w 2023 roku uposażenie szeregowego, czyli 4960 zł stanowi 67 procent średniego wynagrodzenia, które za czerwiec obecnego roku wyniosło 7335,20 zł. Do końca roku z pewnością jednak średnia pensja w gospodarce wzrośnie – między majem a czerwcem było to blisko 200 zł. W grudniu więc może okazać się, że podstawowa pensja żołnierza jest – biorąc pod uwagę inflację, wzrost płac i rozwój gospodarczy - nawet niższa niż ta dziewięć lat temu.