Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w gminie, w której mieszkamy. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. – otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Urząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia
Kiedy dostanę świadczenie na dziecko?
Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w gminie, w której mieszkamy. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. – otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Urząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia
Mam dwoje dzieci, z których jedno studiuje, a drugie jest niepełnoletnie. Czy otrzymam 500 zł?
Tak, po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli wychowuje się w niej dziecko niepełnosprawne.
Moja niepełnoletnia córka zaszła w ciążę. Czy dostanę wsparcie?
Jeżeli jest to jedyne dziecko, wówczas rodzic otrzyma świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego. Niepełnoletnia córka także otrzyma pomoc na swoje dziecko po jego urodzeniu.
Urodziłam bliźniaki. Czy mogę liczyć na pieniądze na każde dziecko?
Świadczenie przysługuje na oboje dzieci. Na drugie niezależnie od dochodu, a na pierwsze, gdy dochody nie przekraczają 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).
Jeżeli w czteroosobowej rodzinie starsze dziecko osiągnie 18 lat, czy młodsze straci pomoc?
Gdy w rodzinie 4-osobowej (2 dzieci + 2 rodziców) pobierającej świadczenie wychowawcze na oboje dzieci (w tym na pierwsze, spełniając kryterium dochodowe), starsze osiągnie 18 lat, to – o ile kryterium dochodowe nadal będzie spełniane – na dziecko młodsze będzie przysługiwało świadczenie. Gdyby przysługiwało tylko na dziecko młodsze, to po osiągnięciu 18 lat przez starsze świadczenie będzie wypłacane nadal pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.
Jak wygląda sytuacja, gdy trzecie i czwarte dziecko w rodzinie mają poniżej 18 lat, natomiast pierwsze i drugie jeszcze nie ukończyły 25 lat i studiują (są na utrzymaniu rodziców)?
Gdy rodzic ma czworo dzieci: dwoje, które ukończyło 18 lat oraz dwoje młodszych, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko na dwoje młodszych dzieci. W takim przypadku świadczenie wychowawcze na najmłodsze dziecko będzie przysługiwało niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu, natomiast świadczenie na starsze dziecko, które nie ukończyło 18 lat, będzie przysługiwało, jeżeli spełnione zostanie kryterium dochodowe.
Jakie dokumenty będą musiały złożyć rodziny ubiegające się o wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko?
Jeżeli rodzic ubiega się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, składa tylko wniosek o świadczenie wychowawcze.
Czy wspólne dziecko rodziców, którzy mają już po jednym niepełnoletnim potomku z poprzednich związków, jest traktowane jako drugie?
Po narodzinach dziecka tworzą oni rodzinę pięcioosobową. Świadczenie otrzymają na dwoje dzieci, niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).