Przy okazji projektu ustawy wprowadzającej 500 zł na dziecko resort pracy postanowił doprecyzować przepisy związane z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku tej pierwszej formy wsparcia gmina ma teraz możliwość zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą, która ubiega się o jej przyznanie lub jest już do niej uprawniona (przy specjalnym zasiłku opiekuńczym takie działanie jest obowiązkowe). Wykonuje go pracownik socjalny, ale do tej pory nie wynikało to wprost z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), która reguluje to, kiedy sporządzany jest wywiad. Po zmianie kwestia ta zostanie uwzględniona.
W art. 107 ustawy zostanie wskazane, że celem wywiadu jest weryfikacja wątpliwości dotyczących tego, czy osoba faktycznie nie pracuje i osobiście zajmuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Nowelizacja zakłada też, że w sytuacji, gdy jest on sporządzany na potrzeby świadczeń opiekuńczych, nie trzeba wypełniać całego liczącego kilkanaście stron kwestionariusza, ale jego odpowiednie części.