Od stycznia 2015 r. rozszerzony został katalog przychodów, które zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) są wliczane do kryterium dochodowego. Dodane zostały do niego pieniądze otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.
Gminy mają wątpliwości, czy wspomniany dochód powinien być uwzględniany w przypadku ubiegania się o świadczenia na okres zasiłkowy, który zacznie się za niecałe dwa miesiące. Co do zasady, do kryterium wliczane są przychody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres wypłaty świadczeń, na który składany jest wniosek. Obecnie są to więc dochody z 2014 r. Tyle tylko że zwrot ulgi nastąpił wprawdzie w tym roku, lecz dotyczy rozliczenia podatkowego za ubiegły rok.