Rodzice, którym fiskus zwrócił pieniądze w związku z brakiem możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na dzieci, nie muszą ich wykazywać, gdy składają wniosek o świadczenia na dzieci na rozpoczynający się od listopada nowy okres zasiłkowy.

Od stycznia 2015 r. rozszerzony został katalog przychodów, które zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) są wliczane do kryterium dochodowego. Dodane zostały do niego pieniądze otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.
Gminy mają wątpliwości, czy wspomniany dochód powinien być uwzględniany w przypadku ubiegania się o świadczenia na okres zasiłkowy, który zacznie się za niecałe dwa miesiące. Co do zasady, do kryterium wliczane są przychody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres wypłaty świadczeń, na który składany jest wniosek. Obecnie są to więc dochody z 2014 r. Tyle tylko że zwrot ulgi nastąpił wprawdzie w tym roku, lecz dotyczy rozliczenia podatkowego za ubiegły rok.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, otrzymane w 2015 r. pieniądze z tytułu niewykorzystanej ulgi są dochodem uzyskanym w tym roku. To oznacza, że będą one wliczane do kryterium dopiero wtedy, gdy rodzic będzie się starał o świadczenia na dzieci w przyszłym roku, czyli na okres zasiłkowy, który zacznie się 1 listopada 2016 r., a zakończy 31 października 2017 r.
– Zwrócona ulga nie jest też wymieniona wśród tych dochodów, których uzyskanie po roku kalendarzowym poprzedzającym okres wypłaty świadczeń oznacza konieczność ich uwzględnienia przy ubieganiu się o wsparcie – wyjaśnia Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Dodaje, że rodzice nie muszą się więc obawiać, że kwota ta spowoduje przekroczenie kryterium i w efekcie nie otrzymają oni teraz zasiłku na dzieci. Tak może stać się dopiero w przyszłym roku, ale w związku z tym, że będzie już wtedy obowiązywać zasada złotówka za złotówkę, nie musi to wcale skutkować brakiem pomocy finansowej na potomków.
Dodatkowo resort przypomina, że niewykorzystana ulga jest traktowana jako dochód, gdy rodzic składa wniosek o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W tym przypadku uzyskane przez niego pieniądze również będą wliczane do kryterium przy składaniu wniosków o wsparcie dopiero w 2016 r.