Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło przedstawiła projekt ustawy Program Rodzina 500. Ma ona umożliwić wypłacanie 500 złotych na drugie i następne dziecko.

Pomoc taką będą mogły co miesiąc otrzymywać wszystkie rodziny wychowujące dzieci do 18 lat. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych, pomoc przysługiwałaby także na pierwsze dziecko. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, to próg ten byłby podniesiony do 1200 złotych.

Według Prawa i Sprawiedliwości, ustawa ma pomóc rodzinom wychowującym dzieci i przeciwdziałać ubóstwu wśród rodzin wielodzietnych, a także spadkowi liczby urodzeń. Koszt wprowadzenia w życie ustawy w przyszłym roku oszacowano na 21 miliardów złotych.