Aż 16 tygodni rodzicielskiego będzie można wybrać w dowolnie wskazanym momencie, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy sześć lat. Mężczyźni będą mieli dwa lata na wybranie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy, którą wczoraj przegłosował Senat.
To rozwiązania przygotowane i wniesione pod obrady parlamentu przez Kancelarię Prezydenta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nową ustawę ma podpisać wnioskodawca zmian, a więc ustępujący prezydent Bronisław Komorowski (nie doszło jednak do tego przed zamknięciem wydania DGP).
– Dzięki nowelizacji rodzice zyskają możliwość zajęcia się dzieckiem np. w roku, w którym rozpoczyna ono naukę w szkole. To istotne, bo w takiej sytuacji mogą zaistnieć problemy z organizacją opieki – tłumaczyła w Senacie Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
Także inne rozwiązania zawarte w ustawie są korzystne dla rodziców. Nowe przepisy wprowadzają także m.in. zasadę, że ubezpieczeni opiekunowie będą mogli wymieniać się uprawnieniami bez względu na podstawę zatrudnienia. Dla przykładu nawet jeśli jedno z rodziców jest zatrudniony na umowie o pracę, a drugi jest samozatrudniony, to i tak będą mogli wymienić się np. urlopem rodzicielskim. Ustawa przewiduje także, że dodatkowy urlop macierzyński zostanie połączony z urlopem rodzicielskim. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim rodzic będzie mógł więc skorzystać z rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni (w razie urodzenia 1 dziecka) lub 34 tygodni (w razie urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy porodzie). Łatwiej będzie też można godzić obowiązki rodzinne z tymi zawodowymi. Jeśli rodzic zdecyduje się łączyć urlop rodzicielski z pracą na część etatu, proporcjonalnie wydłuży się czas pobierania zasiłku macierzyńskiego (przy urodzeniu jednego dziecka mogą być to łącznie nawet 64 tygodnie).
– Obecnie w razie łączenia urlopu z pracą wymiar rodzicielskiego nie zwiększa się proporcjonalnie. Powoduje to, że pracownicy – nie widząc realnej korzyści z takiego rozwiązania – rzadko po nie sięgają. Zmiana ułatwi im powrót do firmy po okresie płatnej opieki nad dzieckiem – podkreślał sprawozdawca ustawy, senator Jan Michalski.
Nowe przepisy mają wejść w życie 2 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem tych dotyczących przypadków porzucenia dziecka lub umieszczenia go w pieczy zastępczej, które wejdą w życie 1 marca przyszłego roku).
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do podpisu prezydenta