Zmianę w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Został on przygotowany przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji – w odpowiedzi na petycję Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy więcej”. Obecnie otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, po śmierci swojego podopiecznego pozostaje często bez środków do życia. Osoby te mogą wprawdzie zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotne, ale nie mają prawa do zasiłku. Opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nie jest bowiem traktowana jako praca.
– Problem braku finansowego wsparcia dotyczy w szczególności osób pobierających specjalny zasiłek lub zasiłek dla opiekuna. Zajmują się one swoimi rodzicami, którzy zazwyczaj są w podeszłym wieku – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.