Rządowa propozycja nie przewiduje procedury sprawdzania osób pobierających pomoc finansową. Nie wiadomo też, dlaczego ma ona wynosić tysiąc złotych miesięcznie.
W najbliższą środę sejmowa podkomisja rozpocznie prace nad świadczeniem rodzicielskim, czyli nową formą finansowego wsparcia rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Szczegóły rządowego projektu budzą jednak zastrzeżenia prawników Biura Analiz Sejmowych (BAS). Wskazują, że część z zaproponowanych rozwiązań, np. brak kryterium dochodowego, jest kontrowersyjna. Doprecyzowania wymagają też niektóre przepisy projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
Przydatny wywiad