Najwięcej osób kończy studia na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Najmniej z rolnictwem – tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W ubiegłym roku wzrosła liczba studentów – na polskich uczelniach kształciło się ponad 1 223 600 osób, czyli o 5,5 tys. więcej niż w 2021 r. Głównie za sprawą cudzoziemców – w Polsce studiowało 105,4 tys. obcokrajowców, czyli o 17,9 proc. więcej niż w poprzednim roku. Większość zagranicznych studentów pochodziła z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (48,1 tys., tj. 45,6 proc. wszystkich cudzoziemców).

Oprac. Urszula Mirowska-Łoskot

ikona lupy />
Więcej studentów, mniej uczelni / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe