Budżet dofinansuje w tym roku koszty wynagrodzenia ponad 3,6 tys. asystentów rodziny. Częściowo będzie też pokrywał wydatki na pensje 1,4 tys. koordynatorów pieczy zastępczej.
Minister pracy i polityki społecznej rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu, w którym gminy i powiaty mogły się starać o pieniądze przeznaczone na zatrudnienie asystentów zajmujących się rodzinami biologicznymi oraz koordynatorów odpowiedzialnych za opiekunów zastępczych. Ich łączne zapotrzebowanie na ten cel złożone do urzędów wojewódzkich wyniosło 100,2 mln zł, z czego 82,8 mln zł samorządy chciały na asystentów, a 17,4 mln zł na koordynatorów.
Reklama
Wnioskowana przez nie kwota o 30 mln zł przekroczyła wysokość środków przewidzianych na realizację konkursu. W związku z tym wiele jednostek otrzyma niższą dotację od wysokości zgłoszonego zapotrzebowania. Ostatecznie resort pracy przyznał na zatrudnienie asystentów 52,5 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie wynagrodzeń 3658 takich pracowników. Z kolei kwota 17,4 mln zł umożliwi wsparcie 1432 koordynatorów.

Reklama
W tym roku konkurs cieszył się o wiele większym zainteresowaniem niż w latach poprzednich. Na przykład w 2014 r., przy przewidzianej na dotacje kwocie 70 mln zł, złożone przez samorządy zapotrzebowanie wyniosło 78 mln zł.
– Od 2015 r. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny jest obowiązkowe. Mogło to mieć wpływ na większą liczbę wniosków – tłumaczy Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Dodaje, że samorządy coraz bardziej angażują się w rozwijanie systemu wspierania rodzin i chcą zatrudniać więcej asystentów oraz koordynatorów. Dlatego jej zdaniem w kolejnych latach resort pracy powinien pomyśleć o zwiększeniu kwoty przewidzianej na realizację konkursu. Od 2012 r., kiedy została przeprowadzona pierwsza jego edycja, budżet przeznacza na ten cel 70 mln zł. O ile jednak początkowo środki te nie były w pełni wykorzystywane, to teraz widać potrzebę ich zwiększenia.
Resort pracy przypomina też samorządom, że powinny przesłać do urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu dotacji oraz dostosować zakres planowanych działań do faktycznie przyznanych im kwot. W związku z tym mogą albo uzupełnić brakujące środki z własnych budżetów, albo zmienić wymiar zatrudnienia asystentów i koordynatorów.
Ważne
Samorządy mogą z budżetowej dotacji zrefundować koszty wynagrodzeń asystentów i koordynatorów poniesione od początku tego roku