Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w I kwartale 2015 r. wyniosła prawie 52,6 mln zł. To ponad 3 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tak wynika z ostatnich danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS skontrolował zwolnienia zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości ich wykorzystania. W sumie prześwietlonych zostało 155,2 tys. osób, które z powodu problemów zdrowotnych musiały czasowo się wstrzymać od aktywności zawodowej. W wyniku kontroli wydano 6,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, a kwota oszczędności z tego tytułu osiągnęła w I kwartale 2015 r. aż 3,8 mln zł.
Jak wskazuje ZUS ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159) nakłada na zakład również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia (dotyczy byłych właścicieli firm i tracących zatrudnienie pracowników wyższego szczebla). Wysokość wypłat jest wówczas ograniczana do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu od stycznia do końca marca 2015 r. obniżono wypłaty o niemal 47 mln zł dla 62,4 tys. osób.
Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości chorobowego było opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy.
Część ubezpieczonych nie pamięta, że dostarczenie tego dokumentu po upływie 7 dni od daty jego otrzymania powoduje obniżenie o 25 proc. wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia. Na zapominalskich – 30,7 tys. osób – ZUS zaoszczędził 1,8 mln zł.
Jak podaje ZUS łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca marca 2015 r. wyniosła niemal 52,6 mln zł. Natomiast w całym 2014 r. kwota ta wyniosła 177 mln zł. Rok wcześniej ubezpieczyciel nie wypłacił z tego tytułu ok. 212 mln zł.