Zajmujący się niepełnosprawnymi członkami rodziny nie chcą kryterium dochodowego. Sprzeciwiają się też zróżnicowaniu wysokości pomocy.
Ponad 150 stron uwag wpłynęło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w związku z planowanymi zmianami w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
– Jesteśmy w trakcie analizowania nadesłanych stanowisk i opinii. Na ich podstawie przygotujemy raport, który będzie przedstawiony podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów – mówi Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.