Jestem pracownikiem kadr w dużym zakładzie pracy posiadającym oddziały na terenie całego kraju. Z jednego z oddziałów otrzymaliśmy prośbę z fundacji o udostępnienie wszystkim pracownikom zakładu informacji o możliwości przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz chorej pracownicy tego oddziału. Mam obawę co do przekazania tej informacji do wszystkich pracowników naszego zakładu. Do prośby o przekazanie informacji nie dołączono żadnej zgody na udostępnienie wizerunku, imienia i nazwiska oraz danych wrażliwych, jakimi są przecież informacje o stanie zdrowia. Czy i jakie zgody są potrzebne, aby móc udostępnić tego rodzaju prośbę pracownikom?
Administratorem danych osobowych w tym przypadku jest fundacja, na której spoczywa obowiązek dbania o prywatność osób, których dane przetwarza w ramach prowadzonych programów lub zawieranych umów. Fundacja jako administrator będzie przetwarzała dane np. jej członków, pracowników i współpracowników, a także wolontariuszy, darczyńców, beneficjentów itd. Zatem to na fundacji jako administratorze danych osobowych będą spoczywały wszystkie obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, np. określenie sposobu i celu przetwarzania, wykazanie przesłanek legalizujących przetwarzanie, obowiązek informacyjny, uzyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w tym danych szczególnej kategorii itd.