Sąd Najwyższy uzależnia prawo przedsiębiorców do świadczenia w czasie zwolnienia lekarskiego od tego, czy zatrudniają w tym czasie pracowników.