Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami to profesja, której będą mogły się uczyć wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Tak wynika z podpisanej przez ministra edukacji i nauki nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która wejdzie w życie od 1 września 2023 r. Tymczasem do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia dotyczący podstaw programowych w tej sprawie.

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną od nowego roku szkolnego będą mogli nabyć umiejętności, dzięki którym zdobędą kwalifikacje niezbędne do wykonywania nowego zawodu. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia takie osoby będą mogły zostać pracownikiem pomocniczym w gospodarce odpadami.
Ta profesja na początku lutego znalazła się na liście dziewięciu nowych zawodów na rynku pracy, takich jak: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, animator rynku książki, technik przemysłu drzewnego oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego. Teraz resort edukacji zaproponował warunki realizacji kształcenia w zakresie tych zawodów.
W gospodarce odpadami będą mogły specjalizować się także inne osoby. W technikach i szkołach branżowych II stopnia będą się kształcić przyszli technicy gospodarki odpadami, a w szkołach branżowych I stopnia – operatorzy maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami. Tytuł pracownika pomocniczego w gospodarce odpadami mają jednak otrzymać tylko uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas nauki zostanie im przekazana wiedza o tym, jak wykonywać proste prace związane z przyjmowaniem odpadów w miejscach ich zbierania, kompostowaniem, recyklingiem oraz sporządzaniem stosownej dokumentacji. Poznają zasady przyjmowania od mieszkańców odpadów pochodzących z selektywnego zbierania m.in. w punktach odbierających odpady objęte systemem kaucyjnym. Nauczą się też, jak wykonywać prace związane z mechanicznym, termicznym i biologicznym przetwarzaniem odpadów.
Placówki kształcące uczniów w tej profesji będą musiały być wyposażone w specjalne stoły robocze pokryte wodo odpornym materiałem, pojemniki na odpady, zestaw odpowiednich narzędzi oraz środki ochrony indywidualnej (rękawice, gogle, osłony twarzy i fartuchy). Jak ten pomysł oceniają nauczyciele?
– W pełni popieramy takie rozwiązanie. Osoby z niepełnosprawnościami nie powinny być dyskryminowane na rynku pracy. Dzięki nowej profesji będą mogły nabyć określone kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu, a dzięki temu mogą się czuć potrzebne. To jest najważniejsze. Nie można najpierw dopuszczać ich do oświaty, a potem ograniczać im dostęp do rynku pracy. Jeśli tylko taka praca będzie zgodna z indywidualnymi predyspozycjami, będziemy wspierać takie osoby w rozwoju zawodowym – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji