Czytelnik zgłosił się do nas z postulatem zawężenia terminu, po którym pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego. Obecnie, zgodnie z art. 1823 par. 2 kodeksu pracy, urlop ten jest udzielany na pisemny wniosek, który to powinien być złożony przez ojca dziecka w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Czytelnik postuluje, by termin ten skrócić do dwóch dni. Jak bowiem podkreśla, w praktyce obecna długość terminu uniemożliwia ojcu skorzystanie z przysługującego mu uprawnienia w czasie, kiedy jest ono najbardziej potrzebne, czyli w okresie przypadającym bezpośrednio po porodzie. Ze względu na to, że z reguły nie da się przewidzieć dokładnej daty narodzin dziecka, niemożliwe jest też dochowanie owego siedmiodniowego terminu.