Mediana wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych wyniosła 3 851 PLN brutto miesięcznie – wynika z przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
. / Inne

Co czwarty pracownik organizacji pozarządowych zarabiał 5 900 PLN i więcej, a 25% najniżej opłacanych osób otrzymywało mniej niż 2 700 PLN.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego – 4 600 PLN brutto miesięcznie.

Wysokie mediany wynagrodzeń odnotowano również w województwach dolnośląskim (4 400 PLN), pomorskim (4 050 PLN), i małopolskim (4 000 PLN).

. / Inne

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący na terenie województwa świętokrzyskiego, mediana pensji wyniosła 2 755 PLN brutto.

Przeciętne pensje, nie przekraczające 3 000 PLN odnotowano w województwach opolskim (2 800 PLN), podlaskim (2 800 PLN) i lubuskim (2 950).

Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił od 11 do 15 lat. Mediana ich pensji wyniosła 4 300 PLN brutto miesięcznie.

To o 43% więcej niż otrzymywali pracownicy z najkrótszym stażem pracy, tj. pracujący rok i krócej. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 000 PLN brutto.

Ewelina Jurczak, Wynagrodzenia.pl