43 podmioty dołączą do pilotażu centrów zdrowia psychicznego (CZP). Nowym modelem opieki psychiatrycznej będzie objętych 7 mln dorosłych Polaków.

To już kolejne rozszerzenie i nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2086 ze zm.).
Do pilotażu najwięcej dołącza z woj. śląskiego, gdzie przybędzie 8 nowych placówek, i dolnośląskiego, gdzie będzie ich 6 więcej. Centra obejmują swoją opieką określoną populację – w zależności od wielkości jest to jeden lub kilka powiatów, jedno miasto lub co najmniej jedna dzielnica. Oznacza to, że w tym przypadku obowiązuje rejonizacja – jeśli ktoś nie mieszka na terenie, gdzie działa CZP, nie ma dostępu do tego rodzaju opieki.
Tym razem pilotaż jest rozszerzany również o podmioty z miast, które nie mają wyszczególnionych kodów podziału terytorialnego kraju TERYT dla poszczególnych dzielnic. Takie rozwiązanie zapowiadała w rozmowie z DGP dr Anna Depukat, kierowniczka Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, tłumacząc, że TERYT-y mogą służyć przyporządkowaniu mieszkańców do danego regionu oraz wyliczaniu ryczałtów i rozliczeń pomiędzy jednostkami. Ich brak był dotychczas utrudnieniem dla placówek chcących dołączyć do programu.
Poza tym projektowana nowela ma zwiększyć maksymalną liczbę osób, na jaką powinien przypadać jeden punkt zgłoszeniowo -koordynacyjny (PZK) – z obecnych 80 tys. do 100 tys. Autorzy uzasadniają to dotychczasowymi doświadczeniami z realizacji pilotażu. Przypomnijmy, PZK jest miejscem, gdzie mogą się zgłaszać pacjenci potrzebujący pomocy psychiatrycznej, bez skierowania i bez zapisu. Dyżurują tam specjaliści – pielęgniarka psychiatryczna, psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra. Ich zadaniem jest przeprowadzenie wstępnej oceny stanu pacjenta, a jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż w ciągu 72 godzin.
Inna istotna zmiana zaproponowana w projekcie to umożliwienie leczenia przez personel CZP osób poniżej 18 lat. – Wynika to z potrzeby zwiększenia dostępności do świadczeń ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży. Jest również odpowiedzią na pojawiające się sytuacje, w których rodzicie zgłaszają się do CZP w celu uzyskania porady co do dalszego postępowania z dzieckiem. Ponadto taki przepis ma na celu koordynację dwóch modeli opieki realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia – tłumaczą autorzy projektu. CZP są bowiem co do zasady przeznaczone dla pacjentów dorosłych, psychiatria dzieci i młodzieży jest zorganizowana inaczej, choć podobnie jak centra ma się opierać na opiece środowiskowej (czyli jak najbliżej pacjenta i jego otoczenia).
Sieć CZP stale się powiększa, ale specjaliści podkreślają, że należałoby skończyć już z pilotażem i wdrażać centra systemowo w całej Polsce. Zgodnie z planem cały kraj ma być objęty ich opieką do 2027 r. – Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i to, jak udało się przyspieszyć włączanie kolejnych podmiotów, liczymy, że uda nam się ten docelowy system zorganizować wcześniej niż do końca 2027 r. – deklarowała w zeszłym roku dr Depukat. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji