Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych to kolejna propozycja wsparcia rodzin wychowujących dzieci. Będzie przysługiwać rodzicom, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z takich uprawnień, a więc: bezrobotnym, osobom wykonującym pracę na zlecenie, studentom, rolnikom. Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie.

Jest to wypełnienie deklaracji złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice.

Począwszy od 2016 r. rodzice/opiekunowie/rodziny zastępcze będą otrzymywać świadczenie rodzicielskie – 1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Nowe świadczenie będzie przysługiwać również tym rodzicom, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r., a od urodzenia jednego dziecka nie minęły 52 tygodnie, a w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni.

Reklama

Okresy otrzymywania świadczeń rodzicielskich:

- 52 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka;

Reklama

- 65 tygodni – przy urodzeniu dwojga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;

- 67 tygodni – przy urodzeniu trojga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie trojga dzieci;

- 69 tygodni – przy urodzeniu czworga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie czworga dzieci;

- 71 tygodni - urodzenie pięciorga i więcej dzieci w jednym porodzie lub przyjęcie na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie zastosowano ograniczenie wiekowe. Świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Przepisy znowelizowanej ustawy nie obejmą rodziców podlegających innym niż powszechny system ubezpieczeniowy systemom (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Ponadto, jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (52 tygodnie po urodzeniu dziecka, w przypadku ciąży mnogiej nawet 71 tygodni) mają jedynie pracujący i ubezpieczeni rodzice (w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego). Prawo do tego zasiłku mają również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. przedsiębiorcy sami opłacający składki czy osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, jeśli są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Objęcie świadczeniem rodzicielskim nowej grupy rodziców to kolejna ważna decyzja wpisująca się w konsekwentnie realizowaną przez rząd politykę prorodzinną. Opieka nad rodziną przynosi już wymierne efekty demograficzne – w 2014 r. urodziło się ok. 376 tys. dzieci, czyli o 6 tys. więcej niż 2013 r. Wydłużenie okresów urlopów rodzicielskich do 52 tygodni sprawiło, że Polska znalazła się w europejskiej czołówce – tylko w Szwecji rodzice korzystają z dłuższych urlopów.

Źródło: cirpress