Stowarzyszenie SPOZA od 2009 roku prowadzi Agencję Zatrudnienia. Nie jest to komercyjna agencja zatrudnienia, a pracodawcy korzystają z usług nieodpłatnie. To, co nas wyróżnia - to specyficzne doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami lub z dłuższymi przerwami w zatrudnieniu spowodowanymi np. chorobą czy niepełnosprawnością.

Sukcesem jest każde udane wprowadzenie na rynek pracy osoby – tej bardziej „oddalonej”, wymagającej wsparcia (wg terminologii ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Zawsze to wynik współpracy sektora non-profit z sektorem publicznym (dotacje na projekty, instrumenty jakimi dysponują urzędy pracy) oraz sektorem biznesowym, firmami komercyjnymi.

W 2014 roku 215 osób skorzystało z usług poradnictwa zawodowego w naszej Agencji. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia, aż 81 osób (38% poszukujących pracy) „niezatrudnialnych” podjęło zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami i predyspozycjami. Pracują min.: jako: pracownicy obsługi biurowej (25 osób), pracownicy techniczni biur, hoteli (9 osób), w branży usług ochrony (10 osób), jako sortowacze odpadów (5 osób).

Co wpływa na taką skuteczność?
Oczywiście doświadczony zespół specjalistów, którzy oferują wsparcie w sposób kompleksowy (psycholog, doradca zawodowy, trener pracy, pośrednik pracy, asystent osoby niepełnosprawnej).
Możliwość przygotowywania kandydata do pracy przez warsztaty umiejętności niezbędnych, aby się odnaleźć w pracy rozwijające tzw. kompetencje miękkie, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe, a nawet staże.
To jest wartość, która liczy się dla potencjalnego pracodawcy – rekomendujemy osobę przygotowaną, mającą wsparcie i pierwsze kroki do zmiany sytuacji zawodowej już za sobą, oferujemy też pomoc trenera pracy w okresie adaptacji w firmie..

Od trzech lat na rynku polskim działa projekt reintegracji zawodowej Fundacji la Caixa „Włącz się” - odpowiednik hiszpańskiej Incorpora. Jest to projekt zakładający promocję społecznej odpowiedzialności biznesu również w zakresie wpływu biznesu na rynek pracy. Pozyskujemy przedsiębiorców, którzy decydują się na zatrudnienie pracownika z tzw. grupy ryzyka. Kandydatami są osoby z niepełnosprawnością, osoby 45+, ale i młodzi, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby po kryzysie psychicznym czy innych trudnych doświadczeniach życiowych. Najczęściej długa przerwa w zatrudnieniu lub brak doświadczenia odbiera im szansę w zwykłych procesach rekrutacyjnych.

Projekt „Włącz się” obejmuje współpracę między organizacjami (obok Stowarzyszenia SPOZA do tej pory brały w nim udział: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Aktywizacja, Niebieska Linia, Fundacja Normalna Przyszłość).

Włącz się - program integracji zawodowej "la Caixa" »

W 2012 roku łącznie wsparliśmy 299 osób, w tym 125 osób podjęło zatrudnienie. Udało nam się nawiązać kontakt z 141 firmami, z czego 48 zdecydowało się na zatrudnienie naszych beneficjentów.
W 2013 roku na 266 firm zaproszonych do projektu aż 157 udało się włączyć w rekrutację – zatrudnionych było aż 244 osoby.
W 2014 roku łącznie objęliśmy pomocą 736 osób, z czego udało się znaleźć zatrudnienie dla 324 uczestników projektu. Liczba firm, która weszła do projektu znacznie wzrosła i w ostatnim roku firm zatrudniających było już 183.

Zatem ponad 30% firm decyduje się na zatrudnianie osób, które wydają się „słabsze”.

Co sprawia, że przedsiębiorca ceni takie rozwiązanie i uważa, że warto?
Kacper Rybiński (MaxMini.eu s.c., producent z branży gier strategicznych), jak większość prywatnych przedsiębiorców, miał obawy związane z formalnościami dotyczącymi zatrudniania osoby z niepełnosprawnością Nigdy też nie miał kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, nie wiedział jak może się układać taka współpraca, jacy to będą pracownicy. Wsparliśmy pana Kacpra dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, przygotowując praktyczne wskazówki i oferując wsparcie trenera pracy dla nowych pracowników. Wspaniałe było to, że przedsiębiorąca chciał skorzystać z naszej wiedzy i umiejętności.

Zapytany o to, co było najtrudniejsze stwierdził, że „wbrew pozorom nie było sytuacji szczególnie trudnych. Są zadania, które pewnym osobom sprawiają przyjemność i dobrze się czują, gdy je wykonują. Dobrze dobrane stanowisko pracy jest kluczowe.” Obaj zatrudnieni przez niego panowie szybko się zaaklimatyzowali, wykonują swoją pracę ze starannością, są zdeterminowani. Zwrócił też uwagę na korzyści min. na dobrą ocenę jakości pracy w stosunku do kosztów (przy refundacji części wynagrodzenia z PFRON) i wpływ na innych pracowników.
Zatrudnieni w firmie pracownicy z niepełnosprawnością swoim pozytywnym nastawieniem do pracy, otwartością na ludzi i obowiązki, codziennym - zwykłym dla nich, a zaskakującym dla osób z otoczenia - pokonywaniem przeszkód i swych ograniczeń - wnoszą dodatkowy wkład w atmosferę pracy i motywację innych pracowników w zespole.
To wartość, którą zauważają i inni pracodawcy – przed rekrutacją zazwyczaj nie brana pod uwagę.

Jak zacząć? Na co warto zwrócić uwagę? 26 marca podzielimy się z Państwem doświadczeniem firmy, która współpracuje z nami już od 2012 roku. Projekt zatrudniania we współpracy z NGO oczami HR manager firmy Altkom Akademia S.A.

Kontakt dla zainteresowanych projektem "Włącz się": Stowarzyszenie SPOZA, incorpora@spoza.org.pl.