Wymóg zatrudnienia cudzoziemca na nie mniej niż np. jedną czwartą etatu, jedynie roczne zezwolenia na pracę dla obcokrajowców na umowach cywilnoprawnych czy możliwość wprowadzenia limitów na ich zatrudnianie - te zmiany budzą najwięcej zastrzeżeń firm w projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest zmniejszenie barier administracyjnych i formalności dotyczących zatrudniania obcokrajowców, a także przeciwdziałanie zaniżaniu standardów na rynku pracy (pisaliśmy o tym w DGP nr 179/2022 „Rząd szykuje bat na firmy”). Pracodawcy uważają, że kierunek nowych przepisów jest słuszny, ale wytykają też projektowi słabe punkty.

Kłopotliwe ograniczenia