Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzji interpretującej przepisy. Występująca o jej wydanie prowadzi działalność gospodarczą. Kobieta w kwietniu 2014 roku urodziła dziecko. Wnioskowała u swojego pracodawcy o urlop macierzyński, dodatkowy oraz rodzicielski w wymiarze 10 tygodni. Obecnie chce skorzystać z pozostałych 16 tygodni ostatniego z wymienionych urlopów. Jej wątpliwości dotyczą jednak zasady opłacania składek w razie wznowienia prowadzenia działalności w czasie trwania urlopu.
ZUS przypomniał, że osoby fizyczne, które na obszarze RP prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeniom tym obowiązkowo podlegają również osoby pobierające zasiłek macierzyński. Tak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Przy czym zasiłek macierzyński przysługuje za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego.