Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 186, s. 105; dalej: dyrektywa) miała być implementowana przez państwa członkowskie do 1 sierpnia 2022 r. W Polsce, w przeciwieństwie do wielu innych krajów członkowskich, tak się jednak nie stało. Powstaje zatem pytanie, czy polscy pracodawcy delegujący pracowników do krajów, w których dyrektywę implementowano, a więc np. do Niemiec, do których delegowanych jest najwięcej osób z Polski, powinni stosować się do określonych w niej obowiązków informacyjnych. Prace nad odpowiednimi zmianami ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700; dalej: k.p.) oraz nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług nie zostały jeszcze zakończone, dlatego należy uznać, że z polskich przepisów jeszcze takie obowiązki dla polskich pracodawców nie wynikają. Nie wprowadzają ich także dla polskich pracodawców implementujące dyrektywę przepisy niemieckie.

O jakie obowiązki chodzi