Skażenie Odry to katastrofa ekologiczna, w wyniku której nie tylko ucierpiała przyroda, lecz także straty ponieśli przedsiębiorcy, których działalność jest związana z tą rzeką. Chodzi w szczególności o podmioty zajmujące się gastronomią, transportem morskim i przybrzeżnym, kulturą, rozrywką i rekreacją.