To efekt tego, że zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2022 r. wyniosło 6156,25 zł, czyli ponad 79 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (6235,22 zł).
W konsekwencji od 1 września przy przychodzie wyższym niż 4309,40 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8003,20 zł (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) zostanie zawieszone. Do końca sierpnia limity te były wyższe i wynosiły odpowiednio 4364,70 zł i 8105,80 zł.