We wrześniu, w październiku i w listopadzie 2022 r. będą obowiązywać nowe limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

To efekt tego, że zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2022 r. wyniosło 6156,25 zł, czyli ponad 79 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (6235,22 zł).
W konsekwencji od 1 września przy przychodzie wyższym niż 4309,40 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8003,20 zł (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) zostanie zawieszone. Do końca sierpnia limity te były wyższe i wynosiły odpowiednio 4364,70 zł i 8105,80 zł.
Zasady dotyczące dorabiania nie obejmują wszystkich świadczeniobiorców. O żadne limity nie muszą się martwić osoby, które skończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Nie dotyczą one też tych osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową.
Kto musi się pilnować? Oprócz osób, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, na pewno świadczeniobiorcy, którzy mają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie. Jeżeli przychód z ich pracy przekroczy kwotę tego podwyższenia, świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez tej dopłaty. Podobne zasady dotyczą też rencistów.
Więcej w czwartkowym dodatku Ubezpieczenia i Świadczenia