Z przepisów kodeksu pracy wynika, że z wynagrodzenia za pracę podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
Inne należności mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.