KDV sp. z o.o., która jest firmą świadczącą usługi w branży IT, zatrudnia kilkunastu cudzoziemców. Ostatnio kilku z nich postanowiło odejść do konkurencji, tj. SDF S.A. Prezes zarządu KDV sp. z o.o. nie zgodził się jednak na wcześniejsze rozwiązanie z nimi umów o pracę za porozumieniem stron, o co ci bardzo zabiegali, wobec czego pracownicy postanowili porzucić pracę dla KDV z dnia na dzień, po prostu nie pojawiając się więcej w biurze. Prezes KDV zastanawia się teraz, czy w takiej sytuacji musi rozwiązać umowę z tymi pracownikami, ponieważ słyszał, że w przypadku porzucenia pracy przez pracownika stosunek pracy wygasa z mocy prawa.
Porzucenie pracy to problem, z którym pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający cudzoziemców, mierzą się stosunkowo często. Obcokrajowcy często znajdują np. lepiej płatną pracę na czarno i nie zawsze zdają sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji – zarówno pracowniczych, jak i imigracyjnych. Tymczasem pracodawca, który znajdzie się w takiej sytuacji, musi też pamiętać o dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, co pozwoli mu uniknąć wszelkich potencjalnych negatywnych konsekwencji i potencjalnie także odzyskać fundusze utracone w związku ze stratą pracownika.