Nowelizacja kodeksu pracy, nad którą obecnie pracuje Sejm, zakłada wprowadzenie na stałe do porządku prawnego pracy zdalnej, przy jednoczesnym usunięciu w całości telepracy oraz pracy zdalnej na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Praca zdalna po nowemu to dodatkowe obowiązki administracyjne związane z jej rozpoczęciem, trwaniem oraz zakończeniem. Pracodawcy obawiają się, że nowa dokumentacja dotycząca pracy zdalnej spowoduje, że pojawią się dodatkowe dokumenty do podpisywania przez pracowników. Pandemia COVID-19 pokazała zaś, że uzyskiwanie odręcznych podpisów przez pracowników wykonujących pracę poza biurem nie jest proste.