Mam 56 lat. Kilka dni temu zmarł mój były mąż. Zarówno na kilka lat przed rozwodem, w trakcie procesu, jak i po wyroku orzekającym rozwód mąż – na podstawie tej samej notarialnej ugody – systematycznie wypłacał mi po 200 zł miesięcznie tytułem alimentów. Czy przysługuje mi zatem renta rodzinna po byłym mężu? W ZUS twierdzą, że nie, ponieważ po rozwodzie nie zostały na nowo ustalone reguły wypłaty alimentów.
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 70 ust. 1 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
● w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo