Szczególną uwagę pracodawców i związkowców przyciągnęła kilometrówka, czyli zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów w celach służbowych na podstawie umowy pracownika z pracodawcą. Ten ostatni pokrywa wspomniane koszty według stawek za 1 km przebiegu pojazdu, których maksymalną wysokość określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271 ze zm.). Wskaźniki te nie były podwyższane od 2007 r.
– Zajmowaliśmy się tą kwestią już na początku roku. Przedstawiciele rządu zapowiadali rozważenie zmian, ale nie zostały one zrealizowane. Występujemy więc do ministrów infrastruktury, finansów oraz rodziny i polityki społecznej z prośbą o odniesienie się do wniosku o weryfikację przepisów w tym względzie. Obecne zasady są nieadekwatne do rosnących kosztów paliwa – wskazuje prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.