W celu ograniczenia kosztów przedsiębiorcy coraz częściej redukują zatrudnienie w tradycyjnej formie i szukają zewnętrznej obsady kadrowej. W rezultacie dochodzi do zastępowania pracy tymczasowej usługami outsourcingu, oferowanymi m.in. przez legalnie działające agencje zatrudnienia. Tak wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy przedstawionej na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.
- Wspomniane praktyki są stosowane, aby uniknąć ustawowych obowiązków przewidzianych w przepisach regulujących zatrudnienie tymczasowe - podkreślił Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy.