Dwie kolejne placówki dołączą do pilotażowego programu leczenia problemowego korzystania z nowych technologii przez dzieci. Po rozszerzeniu będzie w nim brało udział 12 ośrodków.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz.U. poz. 2253). Do grona realizatorów tego programu dołączą Centrum REHABILIS sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
Pilotaż ruszył w grudniu zeszłego roku, a potrwać ma do końca czerwca br. W projekcie nie sprecyzowano, czy w związku z rozszerzeniem grona realizatorów na tak zaawansowanym etapie zostanie on przedłużony. Resort szacuje, że z oferowanej w ramach programu opieki skorzysta w sumie 5 tys. dzieci i młodzieży.
Przypomnijmy, po konsultacjach pierwotnego projektu rozporządzenia zmieniono m.in. jego tytuł i używaną w nim terminologię – eksperci wskazywali bowiem, że zjawisko jest stosunkowo nowe i trafniej jest w tym przypadku mówić o problemie niż o nałogu („Liczne zmiany w programie pilotażowym zwalczania cyberuzależnień”, DGP nr 228/2021). Skorygowano wówczas również stawki przewidziane za konkretne usługi. Pierwotnie zaproponowane eksperci uznali za zbyt niskie, szczególnie w zestawieniu z cenami podobnych usług na rynku prywatnym. Nowe wciąż nie są jednak satysfakcjonujące (przykładowo porada lekarska diagnostyczna lub terapeutyczna – 180 zł, porada psychologiczna – 130 zł, sesja psychoterapii indywidualnej – 130 zł, sesja psychoterapii rodzinnej lub grupowej – 336 zł) i w ocenie ekspertów nadal odbiegają od stawek rynkowych, co utrudnia znalezienie personelu.
Do uruchomionych pilotażowo ośrodków można się zgłosić bez skierowania. Pierwsza porada lub wizyta powinna być udzielona już w ciągu siedmiu dni roboczych od zgłoszenia. Czas trwania terapii ma być dostosowany do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni. Leczenie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach