Pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować w sytuacji, gdy podwładny uzyskuje na potrzeby wydania karty parkingowej nowy dokument o uszczerbku na zdrowiu, różny od dotychczasowego. Jak wyjaśnia Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), oba są ważne i na potrzeby zatrudnienia można wybrać korzystniejsze.
Zmienione od lipca tego roku zasady korzystania z kart parkingowych wymagają posiadania orzeczenia, w którym znajdzie się zapis o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Większość osób musi więc wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który to potwierdzi. Zdarza się jednak, że nowy dokument zmienia poziom dysfunkcji zdrowotnej.
Przykład takiej osoby podaje Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) w pytaniu skierowanym do BON. Pracownik, który miał wydane na stałe od 2010 r. orzeczenie zaliczające go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, złożył wniosek o nowy dokument. Powiatowy zespół przyznał mu drugie orzeczenie, które określa poziom jego niepełnosprawności jako lekki. Dodatkowo na nowym dokumencie nie zostało wskazane, że poprzednie zostaje uchylone. W związku z tym pracodawcy nie wiedzą, które orzeczenie powinno być ważne do celów zatrudnienia.
– Jest to istotne, bo pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie ma prawa do dodatkowego urlopu. Ponadto w przypadku umiarkowanej dysfunkcji zdrowotnej pracodawca otrzymuje wyższe dofinansowanie do jego wynagrodzenia – podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Jak wyjaśnia Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w takich sytuacjach należy uznać, że oba orzeczenia są ważne i wywołują skutki prawne. W ustawie z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1446) nie przewidziano dla dokumentów wydawanych na potrzeby kart parkingowych skutku w postaci unieważnienia bądź zmiany tych już posiadanych. Wobec tego brak jest podstawy do ich uchylenia. Dlatego też osoba mająca dwa orzeczenia przedstawia korzystniejsze.
Jest to sytuacja podobna do tej, jaka ma miejsce w przypadku posiadania orzeczenia z ZUS i z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Ważne
10 dni wynosi dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności