Rodzaje służby wojskowej
Z punktu widzenia obowiązków pracodawcy i uprawnień pracowników kluczowe jest jego zakwalifikowanie do danego rodzaju służby wojskowej. Od tego zależy bowiem zakres obowiązków i uprawnień stron umowy o pracę.