To efekt nowelizacji specustawy ukraińskiej (tj. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). W ubiegłym tygodniu przyjął ją Sejm, wczoraj zajmował się nią Senat.
Projektodawcy tłumaczą, że tocząca się w Ukrainie wojna spowodowała poważne trudności w skontaktowaniu się ze stronami postępowań dotyczących m.in. ubezpieczeń społecznych. Ukraińcy nie mogą przedłożyć niezbędnych dla toczącego się postępowania dokumentów wytworzonych na terytorium naszego sąsiada. Nowelizacja umożliwia ZUS i jego prezesowi odstąpienie od wszczynania postępowania z urzędu lub zawieszenie postępowań wszczętych przed 24 lutego 2022 r. (rozpoczęciem działań wojennych) i niezakończonych do tego dnia, jak również postępowań wszczętych od tego dnia. Regulacja dotyczy obywateli Ukrainy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski.