Modyfikację w przyznawaniu zasiłków chorobowych wprowadziła ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621). Z pewnymi wyjątkami obowiązuje ona od początku 2022 r.
Uruchomienie licznika