Dyskusję wywołał artykuł w dodatku Kadry i Płace „Odpowiedzialność za złamanie zakazu handlu w niedziele wciąż ograniczona” (DGP nr 38 z 24 lutego 2022 r.). Z jego tezami polemizuje radca prawny Marcin Stanecki ("Odpowiedzialność za złamanie zakazu handlu może ponieść także członek zarządu [POLEMIKA]") (DGP nr 43 z 3 marca 2022 r.). Poniżej odpowiedź autorów:
W odniesieniu do polemiki chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Jednym z najbardziej podstawowych założeń w polskim systemie prawnym jest to o racjonalności prawodawcy (mimo złośliwych twierdzeń niektórych, że jest to założenie wielokrotnie skutecznie obalane...). Prawodawca racjonalny to nie prawodawca podejmujący decyzje, które w mniemaniu interpretatora są słuszne i logiczne, lecz taki, który – w oderwaniu od polityki – kieruje się spójnym systemem ocen. Racjonalność rozpatrujemy przy tym nie przez pryzmat prawodawcy faktycznego (tj. poszczególnych osób, członków organów ustawodawczych), ale prawodawcy formalnego, tj. organu stanowiącego prawo. A ten jest zawsze racjonalny. Prawodawca racjonalny (ten formalny) wie, co robi. Nawet jeśli interpretator uważa, że prawodawca się pomylił, to nie uprawnia go to do naprawiania jego błędów.