Obserwowany w ostatnim czasie w handlu spadek dostępności do usług pocztowych zrównoważony poszerzoną siecią czytelni, galerii lub dworców jest niewątpliwie skutkiem obowiązującej od 1 lutego br. nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: ustawa o ograniczeniu handlu). Choć wprowadzone nią zmiany skupiły się na uszczelnieniu istniejących wcześniej wyjątków od zakazu, to kreatywność przedsiębiorców już nas zaskoczyła, a uregulowana w przepisach odpowiedzialność za naruszenie zakazu raczej niektórych przed tą kreatywnością nie powstrzyma. Naszym zdaniem nowelizacja nie usunęła bowiem podstawowego mankamentu związanego z naruszeniem zakazu handlu i są tacy – w tym duzi gracze na rynku – którym nadal nic nie grozi.
Wyłączone z definicji