Podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia może być jedna z okoliczności określonych w art. 52 kodeksu pracy (dalej: k.p.), tj.:
1) ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;