Autorzy raportu PIE „Ageizm w Polsce – podsumowanie eksperymentalnego badania terenowego” potwierdzili obecność dyskryminacji kandydata do pracy ze względu na wiek. Młodsi kandydaci, poniżej 30. roku życia, otrzymywali zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną średnio dwukrotnie częściej niż osoby powyżej 50 lat.

"To zjawisko jest szczególnie widoczne w Warszawie, gdzie młodsi kandydaci ubiegający się o pracę na wyspecjalizowanych stanowiskach wymagających doświadczenia, byli zapraszani na rozmowę nawet 4-krotnie częściej w porównaniu do 1,76 razy w przypadku osób ubiegających się o podobną pracę poza stolicą" - wskazano.