Stopa bezrobocia w grudniu 2021 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,4 proc. w listopadzie - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 895,2 tys. wobec 898,8 tys. osób w listopadzie.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,4 proc.