Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna) przewiduje tylko kilka zwolnień od obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej. Polski Ład, tj. ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dodała kolejny wyjątek. Podobnie jak z tych istniejących dotychczas może z nich skorzystać osoba mająca ulgę na strat, jednak niewielu przedsiębiorców spełni warunki korzystania ze zwolnienia ze składki zdrowotnej.
Tylko z minimalnym wynagrodzeniem