Od 1 stycznia obowiązuje pakiet ustaw (głównie podatkowych) w ramach Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Jedna z najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców zmian przewiduje, że nie mogą już odliczyć od podatku składki zdrowotnej na obowiązujących do tej pory zasadach. Dlatego jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów eksperci sugerowali, by firmy opłaciły grudniową należność do ZUS jeszcze w 2021 r., co umożliwi jej odliczenie od podatku. Skorzystanie z takiej możliwości potwierdziły zarówno ZUS, jak i Ministerstwo Finansów (informowaliśmy o tym w DGP nr 2021/228 „Pośpiech z zapłatą składki obniży podatek”).
ZUS zapewniał wówczas, że co prawda przepisy ustawy systemowej zobowiązują płatników składek do złożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych oraz opłacenia należnych składek w określonych datach, są to jednak terminy maksymalne. Ich dotrzymanie gwarantuje brak odsetek za zwłokę, ale nie zabrania zapłaty składki z wyprzedzeniem. Warunkiem jest jedynie to, by płatnik uregulował wszystkie należności do ZUS (tj. na wszystkie fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne), nie zalegał ze składkami oraz złożył potrzebne dokumenty rozliczeniowe. Organ rentowy zapewniał, że wpłata zostanie wtedy rozliczona zgodnie z dyspozycją płatnika.