Do 17 grudnia br. państwa UE powinny były wprowadzić przepisy krajowe implementujące unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. L 305/17 z 26 listopada 2019 r.). Do tej pory Polska jej nie wdrożyła. Prace nad tzw. ustawą o ochronie sygnalistów trwają i szybko się nie zakończą. Do projektu wpłynęło bowiem ok. 800 stron uwag. Jak poinformował na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, nadal analizowane są zgłoszone zastrzeżenia. Ten etap ma zakończyć się w styczniu, a w pierwszym kwartale 2022 r. zostanie przedstawiona nowa wersja projektu.
– Nie mamy żadnych wskazówek, jak mamy postępować do wejścia w życie przepisów o ochronie sygnalistów. Domagamy się, aby na okres przejściowy rząd przygotował interpretację, dokument opisujący procedury, które będą mogły być jednolicie stosowane we wszystkich samorządach – apeluje Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST.