Fakt pozostawania bez pracy nie jest równoznaczny z otrzymaniem świadczenia. Bezrobotny musi spełnić długą listę wymagań by mieć zagwarantowane pieniądze.

Definicję osoby bezrobotnej zawiera art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z zm. – dalej ustawa)

Zgodnie z art. 71 ustawy aby otrzymać zasiłek osoba bezrobotna musi wykazać, że spełniła trzy poniższe wymagania:
• zarejestrowała się w urzędzie pracy,
• podczas gdy urząd nie dysponuje pasującymi do niej propozycjami, takimi jak: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne czy roboty publiczne
• dodatkowo musi udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości.