Tak wynika z projektu dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, który przedstawiła Komisja Europejska. Lepsze warunki zatrudnienia mają zyskać tym samym m.in. kurierzy, kierowcy i inni zarobkujący za pośrednictwem aplikacji oferujących usługi poprzez sieć. Obecnie w całej UE jest ok. 28 mln takich osób (według danych KE).
Będzie domniemanie