Za opracowanie projektu ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa odpowiada sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński.

Jak podano, celem projektu jest wprowadzenie świadczenia teleinformatycznego, które będzie dodatkiem do uposażenia/wynagrodzenia osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Uzasadniono, że wobec wzrastającej liczby cyberataków, pojawiających się nowych zagrożeń i coraz większej dostępności usług publicznych online, instytucje publiczne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa muszą dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą.

"Rynek specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest bardzo konkurencyjny. Wynagrodzenia oferowane w sektorze prywatnym znacznie przewyższają wynagrodzenia oferowane przez instytucje publiczne, które są ograniczane określonymi +widełkami+ płacowymi. Skutkuje to często odpływem kadr z sektora publicznego" - stwierdzono. Podkreślono, że niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, które pozwolą na pozyskanie i utrzymanie specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał br.